de 57 a 270kw o +

Sistemes de calefacció


Una calefacció modular ideal per a llars i col·lectius: petits immobles, grans residències, hotels, fàbriques, pymes, escoles, sales polivalents.


Simplicitat i tècnica per a una solució amb rendiment optimitzat:
 • Modulació de la potència de calefacció útil de 0 a 100%

  Cada caldera porta integrat de sèrie una vàlvula de 4 vies motoritzada que permet ajustar el grau de temperatura de la instal·lació i modular la potencia d’escalfament útil de 0 a 100%
 • Una solució per a unir totes les fases del funcionament:

  La regulació numèrica ECORADIOSYSTEM Visio® i els equipaments exclusius beneficien les calderes Consensació Visio fent possible la separació hidràulica dels circuits de calefacció i l’optimització del rendiment en condensació.

  La seva gestió multizona permet controlar diferents temperatures dels múltiples circuits amb o sense acumulador d’aigua calenta o altres equipaments específics com piscines o aerotèrmica. Tot això mentre evita, a la vegada, l’escalfament de la sala de calderes.

  Només es posen en funcionament les calderes encarregades de donar energia als equips sol·licitats, la resta continuen funcionant a baixa temperatura.
  Circuit estàndard:
  • Un circuit principal amb temperatura variable
  • Un acumulador d'ACS

  En funció sanitària, només la caldera connectada a l’acumulador d’ACS s’acciona per a operar a una temperatura més alta, la resta continua condensant a baixa temperatura.


  Circuit múltiple:
  • Un circuit principal amb temperatura variable
  • 2 o 3 circuits secundaris + equipaments específics

  Les calderes del circuit secundari poden oferir servei a temperatures més altes a la vegada que al circuit principal. La resta de calderes continuen condensant a baixa temperatura.

 • Gestió multi-circuit de sèrie ECO RADIO SYSTEM Visio ®

  Les nostres calderes integren de sèrie la regulació numèrica multizona. D’aquesta manera, poden encarregar-se de diferents circuits secundaris específics a més d’estar connectades a la xarxa principal.

  Cada circuit té la seva pròpia regulació de calefacció de 3 maneres possibles:

  • 1 regulació ambient
  • 1 regulació exterior
  • 1 regulació ambient + exterior
 • Servei continuat assegurat

  La configuració, els ajusts, així com tots els paràmetres dels sistema de calefacció Visio es memoritzen al panell de control de la caldera mare i del termòstat. En cas de que el panell de control falli, totes les dades es recuperen automàticament.

 • Aigua calenta optimitzada

  En producció d’ACS, algunes calderes continuen funcionant en condensació mentre que les altres treballen a temperatures més elevades per a subministrar l’aigua calenta.

  Es poden instal·lar un o més acumuladors d’aigua calenta: un acumulador UPEC, un de més capacitat d’acumulació i/o un acumulador solar com l’UPEC Solar 220. Cada acumulador s’alimenta d’una caldera determinada.

  La connexió de l’acumulador es realitza a través de la vàlvula de 4 vies integrada de sèrie a totes les nostres calderes.