MHD


Sistema condicionador d’aigua MHD

MHD Agua impedeix la formació d’incrustacions i elimina les ja existents (calcita, magnesi…). També disminueix els possibles efectes corrosius d’ una aigua tova.

El dispositiu MHD Agua, una vegada instal·lat per un tècnic qualificat, no afecta a parts elèctriques/electròniques de la caldera.  
 
 
 

Economitzador ecològic del consum de gas

MHD Gas estalvia combustible y redueix l’ emissió de gasos tòxics que es produeixen per la combustió. Ens permet un estalvi estimat entre un 8 i un 15% del consumo real de gas. Al aprofitar millor el combustible, s’obté un increment calorífic, que redundarà en una menor emissió de gasos contaminants a l’exterior.

El dispositiu MHD Gas, una vegada instal·lat per un tècnic qualificat, no afecta a parts elèctriques/electròniques de la caldera.