Calderes solars


HYDROCONFORT Solar


Eficiència energètica màxima garantida amb aquesta caldera. Dues energies garanteixen l’escalfament per gas i la producció d’aigua calenta amb energia solar.

Un producte llest per a utilitzar amb tots els equips específics de calefacció i solars. Benefici de la tecnologia de les calderes Condensació Visio® combinat amb un acumulador solar excluisu.

Disponibles en:
25kw 32kw 45kw